ร่วมงานกับ Yuanta

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบและกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

Job Vacancies / ตำแหน่งงานว่าง

ที่ปรึกษาการลงทุน

Responsibilities

  • Provide wealth management solution through asset allocation strategy, giving clients access to variety of investment products covering all asset classes including cash, stocks and alternatives.
  • Develop and manage relationships with individuals
  • Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks
  • Complete sales order tickets, submitting completed tickets for transaction processing
  • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to be in line with the strategies planned.

Qualifications:

  • Bachelor’s Degree in Business Administration, Finance & Banking or related field
  • Securities Investment Consultant license is required and Derivatives license is an advantage
  • New graduated are welcome
  • Strong in communication and analytical skill
  • Energetic and good team player น

Interested applicants : Please send your detailed resume with transcript and photo to:

The Human Resources Department

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

Contact Ms. Ruthainuch Saengow at 0 2009 8040

E-mail : ruthainuch@yuanta.co.th

Win2008-Bronze YT.16.2.226